[column type=”two-thirds”]

Check af solcelleanlæg

Den kraftige stigning i antallet af solcelleanlæg har skabt et stort behov for at sikre en optimal ydelse af de mange anlæg. Vi kan med simple metoder teste om solcellepaneler fungerer som forventet.

Hotspot

Ved hjælp af termografi kan vi foretage fejlfinding på solcellepaneler – de såkaldte hotspot. Når en eller flere celler i solcellepanelet har en fejl, vil de øvrige solceller lade på den defekte celle som vil udvikle varme.

Solcellepaneler er meget sarte overfor stød og slag, særligt på bagsiden som er med ringe beskyttelse. Defekte celler opstår ofte i forbindelse med håndtering og montage af solcellepanelerne. En termografering af solcelleanlægget umiddelbart efter montering og tilslutning kan derfor være en god idé.

Garanti

Solcelleanlæg er ofte med 5 eller 10 års produktgaranti. Inden garantiens udløb bør solcellepaneler checkes så der kan reklameres over for forhandleren. Produktgarantien må ikke forveksles med ydelsesgarantien som ofte er på 25 år. Et solcellepanel med en defekt celle vil ikke være omfattet af ydelsesgarantien og skal derfor opdages inden produktgarantiens udløb.

[/column]
[column type=”one-third” last=”true”]

Hotspot

Celle på et solcellepanel so er besadiget

[/column]