Termografi er et fantastisk hjælpemiddel, til afsløring og lokalisering af bygningsdele, hvori der er særligt store varmetab. Et termografisk kamera kan vise varmeudstrålingen fra overflader. Hvis en ydervæg har et uisoleret område, vil mere varme sive gennem væggen. Dette kan ses på billedet, som forskelle i farvenuancer (se eksempler til højre). Utætheder omkring vinduer kan også afsløres, fordi den kolde luft, køler overfladen ned omkring utætheder

Kuldebroer giver skimmelvækst

Ved termografi vises kuldebroer eller manglende isolering, som lokalt medfører et større varmetab. Faren ved kuldebroer er, en forøget risiko for, at fugt kondensere på den indvendig side af ydervægge. Med tiden kan dette danne betingelser for skimmelvækst. Problemet ses oftest i soveværelser, hvor fugt sætter sig nederst på kolde uisolerede ydervægge.

Utætheder

Kolde gulve er et typisk tegn på utætheder. Indtrængende luft lægger sig som en kold dyne på gulvet, og medfører ubehag og diskomfort. Det kan være særdeles vanskeligt, at afsløre den egentlige årsag, men ved at foretage en kombination af termografi og tæthedstest, kan problemet belyses. En blowerdoor monteres og skaber et undertryk i ejendommen. Over alt hvor der siver kold luft ind, kan dette vises med kameraet.

Lækagesøgning

Da fugtige overflader har en anden varmeudstråling end tørre flader, er termografi et fantastisk hjælpemiddel til at finde utætheder eller områder med konstant fugtbelastning. Herefter er det blot et spørgsmål om “grave” sig ned i bygningsdelen og stoppe problemet.

Forudsætninger for termografering

En væsentlig forudsætning for troværdige termografiske resultater er, at der vis temperaturforskel på

Forudsætningen for troværdige termografiske resultater er, en vis temperaturforskel mellem inde- og udetemperaturen. Det er vigtigt, altid at foretage en vurdering af de forhold som filmes, så termograferingen ikke står alene. Derfor er det også vigtigt, at termograføren er i besiddelse af byggeteknisk indsigt.

Pris for termografi

Vi tilbyder termografering af parcelhuse for kr. 2.000,- ekskl. moms. Ydelsen omfatter en udvendig termografering. Billeder fremsendes på e-mail.

For yderligere kr. 800,- ekskl. moms foretager vi en indvendig gennemgang af boligen.

Ønskes termograferingen dokumenteret i en rapport tager vi kr. 600,- ekskl. moms. Rapport fremsendes på e-mail som pdf.

Termografering af andre typer ejendomme, af installationer eller i forbindelse med lækagesøgning aftales pris individuelt.

Termografi af facade

Hulmursisoleret gavl med faste bindere. Uisoleret facade omkring vinduer

Termografering af gipsvæg

Manglende isolering i væg

Termografi af utæt dør

Utæt samling under dør