JDM Rådgivende Ingeniør ApS er certificeret, i henhold til ISO 9001, til energimærkning af flerfamiliehuse som omfatter andels- og ejerforeninger, etageejendomme, erhvervsejendomme, offentlige bygninger og institutioner. Enfamiliehuse udføres i samarbejde med certificerede energikonsulenter for enfamiliehuse.

Energimærkning gør dig rig

Læs her, om forhold, som gør energimærket langt mere interessant, end du havde forestillet dig. Værdistigning ved energimærkning er vigtigt for dig som skal sælge en ejendom – eller for dig som skal købe. Der er flere 100.000 kr. i forskel på salgsprisen, afhængig af den opnåede energiklasse. Du kan læse om, hvorledes du kan forbedre ejendommens energimærke, ved blot at føre en driftsjournal – det kaldes også et driftsmærke. Er du udlejer, er du i henhold til paragraf 5.2, interesseret i, hvorledes du opnår energiklasse “D”. Eller kig her, hvis du skal have en fornyelse af energimærket. Ønsker du et tilbud på et energimærke – så udfyld vores formular.

Kort om lovgivning

Ved salg af ejendomme og lejligheder, samt ved udlejning, skal der foreligge et gyldigt energimærke. For ejendomme større end 1.000 m² gælder, at der altid skal foreligge et gyldigt energimærke. Energimærket er gyldigt i 10 år. Læs alt om lovgivningen her.

Nyt energimærke fra 2012

Fra september 2012 er der foretaget ændringer i energimærkningsordningen. Den største forskel fra tidligere er energimærkets udseende. Energimærkeskalaen har desuden fået tilføjet “A-2020”, “A-2015” og “A-2010”, svarende til lavenergiklasser som skal opfyldes ved nybyg senest de pågældende årstal.

Modtag energimærketilbud

Energimærkning

Energimærkning

Certificeret til nergimærkning

JDM Rådgivende Ingeniør ApS er certificeret til energimærkning, i henhold til ISO 9001, af Byggeriets Kvalitetskontrol

Energimærkning

Energimærkning frem til september 2012

Energimærkning

Ved energimærkning efter seneste revision har energimærket fået en mørk forside

Tidligere energimærke Nuværende energimærke

Formålet med energimærkning

Energimærkningsordningen (EMO) har under navne som VKO og ELO fungeret i mere end 30 år.

Formålet med energimærkning er at motivere til energibesparelser for derved at reducere udledning af CO2 samt mindske afhængigheden af olie. Derfor er energimærkningen gjort obligatorisk. Læs mere om hvornår der skal energimærkes under kategorierne enfamiliehuse, flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Læs også om regelgrundlaget for energimærkning på Energistyrelsens hjemmeside.

Energimærkningen består af 2 overordnede dele:

  • En registrering af ejendommens klimaskærm, varmeanlæg samt energiforbrugende komponenter.
  • En energiplan som på baggrund af registreringen stiller forslag til de dele af klimaskærmen og varmeanlægget som det rent økonomisk kan betale sig at forbedre.

Resultatet af registreringen og forbedringsforslagene fremgår af en energimærket. Energimærket giver ejendommen en karakter på baggrund af det beregnede energiforbrug.

Ejendomme opført efter 2010 skal have karakteren “A”. Ejendomme opført i perioden 2006-2010 skal have karakteren “B”. Skalaen slutter med “G” som er for ejendomme med et stort energiforbrug. Ældre ejendomme med en dårligt energimærke, kan ved blot at installerer et solcelleanlæg springe flere trin op på energiskalaen. Det skyldes at el-forbrug straffes med en faktor 2,5. Produktion af el giver omvendt en tilsvarende stor gevinst.
Energimærkning skala

Skala for energimærkning angiver på overskueligvis bygningens samlede energifor brug og gør det let at sammenligne med andre bygninger