BedreBolig-ordningen er en udstikker af energimærkningsordningen. Hvor energimærkningsordningen er meget skematisk og gennemgår hele ejendommen, så har der vist sig et behov for energiteknisk rådgivning, som i højere grad tilpasses boligejernes ønsker. BedreBolig-ordningen er således helt frivillig, og er drevet af et egentligt problemstilling. Ordningen kan dog ikke erstatte energimærkningsordningen, som er obligatorisk ved salg.

Krav til BedreBolig-rådgiver

Som Bedre Bolig-rådgiver stilles der krav om uddannelse. Alle rådgivere har gennemgået et uddannelsesforløb som er defineret af Energistyrelsen, og har efterfølgende bestået en prøve. Firmaer som udfører rådgivning skal desuden være certificerede i henhold til ISO 9001. Dette er for at sikrer, at du får kompetent energirådgivning.

Forløbet

BedreBolig-konsulenten kommer ud på ejendommen, hvor en indgående snak og gennemgang får kastet klarhed over problemstillingen. Allerede under besøget, vil rådgiveren være i stand til at komme med forbedringsforslag, og som regel også en skønnet investering og et besparelsespotentiale. Rådgiveren vender tilbage til kontoret, hvor der udarbejdes en BedreBolig-rapport, som kort efter sendes til boligejer.

Bestil besøg af konsulent

Vi arbejder ikke med i Bedre Bolig-ordningen, men anbefaler at tage kontakt til vor nære samarbejdspartner Jeppe Westrup fra www.domicil.dk, som er uddannet og certificeret til Bedre Bolig-ordningen.

BedreBolig

 

 

 

Sparenergi