Tilskud til energirenovering

Der kan søges om tilskud til energirenovering af ejendomme. Tilskud til energiforbedringer gives til efterisolering af vægge, lofter, varme- og varmtvandsledninger, udskiftning af vinduer, udskiftning af gas- og oliefyr, etablering af varmepumper samt konvertering til fjernvarme. Tilskud gives ofte af forsyningsselskaber, hvis selskaberne må tilskrives energibesparelserne. Staten råder desuden over en enorm pulje, som er dedikeret energiforbedringer.

Rørisolering foræres væk

Tilskuddets størrelse afhænger af hvilke bygningsdele som forbedres. Tilskuddet til teknisk isolering, som normalvis omfatter varme- og varmtvandsledninger, er så stort, at isoleringsmaterialet i realiteten foræres væk. Da efterisolering af varmerør er ganske simpel, er det noget man ofte selv vil kunne udføre, uden store problemer. Det store tilskud gives, fordi efterisolering af varmerør, giver betydelige besparelser.

Søg om tilskud til energiforbedring

På siden www.boligservicebogen.dk, kan du få hjælp til, at søge om tilskud til energirenovering, og du kan se, hvor meget du kan forvente at opnå til  dine energiforbedringer. Det er vigtigt, at du ansøger om tilskud, inden du hyrer håndværkere. Brug et øjeblik på siden – det er en meget beskeden indsats, som skal ydes.

www.boligservicebogen.dk

Tilskud til energirenovering

Tilskud til isolering af tag

rørisolering

Stort tilskud til rørisolering