Huseftersynsordningen omfatter tilstandsrapporter og eleftersyn og udføres på enfamiliehuse. I modsætning til hvad de fleste tror, er en tilstandsrapport ikke obligatorisk, ved salg af en bolig. Når den alligevel udarbejdes, hænger det sammen med, at en sælger ellers hæfter for fejl på huset. En køber kan derimod ikke tegne en ejerskifteforsikring, hvis ikke ejendommen er blevet gennemgået af en bygningssagkyndig.

En tilstandsrapport og et energimærke udarbejdes normalt, af den samme person, som er både certificeret bygningssagkyndig og energikonsulent. Eleftersynet skal derimod udarbejdes af godkendt el-installatør.

En tilstandsrapport og et eleftersyn, belyser skematisk skader på bygningen, og danner grundlaget for en ejerskifteforsikring. Herved kan en hushandel foretages, uden at der opstår tvister mellem køber og sælger, ved senere konstaterede skader. Selvom det er sælger der bestiller tilstandsrapport og eleftersyn, så er den byggesagkyndige uvildig, og udarbejder en neutral rapport.

Gyldighed

Tilstandsrapporten og eleftersynet er gyldig i 6 måneder. Er ejendommen ikke solgt inden for perioden, skal der foretages en ny bygningsgennemgang og rapportering, som forlænges med endnu 6 måneder.

Førgennemgang

En god tilstandsrapport har stor indflydelse på hvor hurtigt og til hvilken pris en ejendom handles. Derfor er det en rigtig god ide, at lade en bygningssagkyndig gennemgå huset, inden rapporten indberettes. Herved har sælger mulighed for, at rette op på forhold, som ellers kan afholde købere.

Tilstandsrapport for store ejendomme

De velkendte tilstandsrapporter, udarbejdes ikke for store ejendomme (etageejendomme), idet forsikringsforholdet er anderledes sammensat. Behovet for tilstandsvurdering af store ejendomme, er imidlertid ikke mindre vigtigt. Beboere i mange foreninger er måske nok interesseret i deres egne lejligheder, men ofte glemmes tilstanden af kældre, ydervægge, tage og installationer. Tilstandsvurdering af store ejendomme beskrives normalvis i en vedligeholdelsesplan, som ofte følges op af en budgetplan.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport