BSim termisk indeklimaanalyse

Med simuleringsprogrammet BSim foretager vi avancerede beregninger af bygningers termiske indeklima. Termisk indeklimaanalyse er hidtil mest benyttet, for at sikre, et optimalt indeklima i forbindelse med opførelse, af nye institutions- og erhvervsejendomme. Disse har være underlagt et krav, om et maksimalt antal timer, hvor temperaturen må overskride et bestemt niveau. En termisk indeklimaanalyse bygger på en defineret model af en bygning og dens tekniske installationer. “Bygningen” holdes op mod de ydre belastninger, som sol og varme, samt de interne varmebelastninger fra belysning, PC’ere og personer. De ydre forhold er baseret på mange års meteorologiske registreringer, og svarer meget godt til de klimamæssig udsving, der finder sted, i løbet af et år. En simulering viser efterfølgende, hvorledes temperaturen kan forventes at udvikle sig i bygningen.

Det begyndte med termisk indeklimaanalyse, men sidenhen er nye BSim-moduler kommet til. Nu kan der desuden foretages simuleringer af bygningsintegrerede solcelleanlæg, indendørsbelysning, naturlig ventilation samt fugtforhold – og der udvikles stadig nye moduler. Fremtiden vil helt sikkert også bringe BSim ind i den eksisterende bygningsmasse. I forbindelse med renovering og ombygning, vil både Bygningsreglementet og bygherre, stille krav til, at bygningers ydeevne, bedre kan forudsiges.

Lavenergibygninger 2015 og 2020

Ved opførelse af lavenergibygninger efter bygningsklasse 2015 og 2020, stilles der krav til det termiske indeklima, i såvel erhvervsbyggeri som i boligbyggeri. På solrige dage, må det termiske indeklima kun overskride en indetemperatur på 26°C, i få timer. Samtidig skærpes kravene til energiforbrug, hvor særligt energiforbrug til køling, har været den store synder. Dette stiller rådgivende ingeniører og arkitekter på en hård prøve, og krav om, at udføre en termisk indeklimaanalyse, må forventes at blive obligatorisk.

Vi foretager analyser med BSim for projekterende arkitekter og ingeniører. På grund af kravene omkring lavenergibygninger forventer vi en voksende tilgang af private som har behov for termiske indeklimasimuleringer.

Programmet BSim

Programmet BSim er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. Du kan læse mere om programmet og instituttet her.

For tiden henviser til ingeniørfirmaet SORI for termisk indeklimaanalyse.

 

BSim termisk indeklimaanalyse

Model til beregning af solbelastning af lagerhal

Termisk indeklima

Resultater ved simulering af termisk indeklima