I 2012 blev det indført, at store ejendommen også kan energimærkes på baggrund af ejendommens faktiske varmeforbrug, og ikke som hidtil, hvor energimærket alene var baseret på en beregning. Fordelen skulle være, at energikonsulenten kun skulle gennemgå de dele af bygningen, hvor der kunne opnås rentable energibesparelser. Energimærkningen skulle således kunne udføres billigere.

Driftsjournal

Forudsætningen for at udarbejde et “driftsmærke”, er, at der er ført en driftsjournal over ejendommens varme- og varmtvandsanlæg. Driftsjournalen skal føres den sidste dag i hver måned i en periode på mindst 1 år. Driftsjournaler var obligatoriske under den tidligere energiledelsesordning (ELO), men kravet til at føre dem, bortfaldt i 2012.

Med driftsjournalen, har ejendommens varmemester og energikonsulent, mulighed for, at følge varme-varmtvandsanlæggets drift. Dermed opstår muligheden for, at gribe ind og rette op på anlægget. Typiske problemer er forringede afkølingsforhold, som mange steder udløser en ekstra afkølingsafgift, og som ved fortsat manglende indgriben, vil medføre svigt i anlægget. Dialogen omkring driftsjournaler fører ofte til et øget focus omkring energibesparelser. Derfor er der god grund til at fortsætte arbejdet med driftsjournaler, og muligheden for at kunne få et billigere energimærke (driftsmærke), skulle være endnu en motivationsfaktor.

Fordel ved driftsmærke

Et driftsmærke har imidlertid vist sig, at have en helt anden og langt større fordel. Særligt for gamle ejendomme gælder det, at det beregnede varmeforbrug ligger noget over det faktiske varmeforbrug. Ejendomme med et driftsmærke efter oplyst forbrug, kan således ofte opnå en bedre placering på energiskalaen, end med det beregnede energimærke. Hvor det beregnede energimærke opnår klasse “D”, vil driftsmærket således ofte opnå klasse “C”.

For mange har energimærket stadig ikke den store interesse, men statistikker viser, at der opnås betydelige værdistigninger for hvert trin ejendommen hæves på energiskalaen. Desuden opnås hurtigere salgstider samt mindre afslag i salgspriser. Dette burde være en endnu større motivationsfaktor for at føre en driftsjournal. Læs mere om værdistigning ved energimærkning.

Energimærker udarbejdet som driftsmærker og beregnede mærker er ens. Man skal om på side 2, for at se om mærket er beregnet eller baseret på oplyst forbrug.

Eksempel på beregnet energimærke: Beregnet energimærke

Eksempel på driftsmærke: Driftsmærke

Her finder du driftsjournaler

Herunder finder du eksempler på driftsjournaler som du kan download og benytte. Har du problemer med at forstå og udfylde dem, kan du kontakte os. Eventuelt kan vi gennemgå varmeanlægget sammen, så der ikke opstår misforståelser.

Du kan også henvende dig til GG Ejendomsservice som foretager varmemesterservice og fører driftsjournaler over varme- og varmtvandsanlæg.

DRIFTSJOURNAL VARMEANLÆG

DRIFTSJOURNAL EL OG VAND

Driftsmærke

Energimærke efter oplyst forbrug

Beregnet energimærke

Beregnet energimærke

Driftsjournal

Driftsjournal for varme- og varmtvandsanlæg

Driftsjournal

Driftsjournal for el og vand