Håndtering af persondata

JDM Rådgivende Ingeniør ApS politik omkring persondata, er helt generelt, ikke at indsamle, opbevare og behandle persondata. JDM har ingen interesse i opbevaring af persondata. Dette kan imidlertid ikke undgås, da kundehenvendelser, tilbudsgivning, kontraktindgåelse, kommunikation, ejendomsbesøg og fakturering kræver adgang til personnavne, adresser, telefonnr. og email. Der foretages ingen systematisk lagring af persondata, med henblik på at opretholde kontakt til kunder. Henvendelser, tilbudsgivning og kommunikation med kunder foregår via mail og forbliver i emailsystemet. Der foretages ingen lagring af telefoni. I forbindelse med ejendomsbesøg lagres oplysninger om adresse, navn og telefonnr. i kalendersystemet. Ved fakturering benyttes så vidt muligt alene ejendomsnavn og adresse.

JDM beskæftiger sig hovedsageligt med energimærkning af ejendomme. Dertil kommer en meget lille del øvrig energi- og ingeniørteknisk rådgivning i byggeriet. Jf. energimærkningsordningen, er JDM pligtig til at opbavare sager og informationer i mindst 7 år, herunder persondata.

Når JDM foretager kundepleje i form af fremsendelse af tilbud på ejendomme, vil dette altid ske til ejendommens tilknyttede administrator, advokat eller professionelle ejer.

JDM opbevare og behandler ikke personfølsomme data. Skulle JDM blive vidende om modtagelsen af personfølsomme data, vil disse blive slettet øjeblikeligt. JDM vil således aldrig indgå kontraktuelle forpligtelser, ansættelsesforhold eller lignende, som kræver opbevaring og behandling af personfølsomme data.

Spørgsmål vedr. GDPR kan rettes til jdm@jdm-ing.dk eller 20 42 15 27.