Nederst på siden kan downloades driftsjournaler, ejeroplysningsskema, aftalesedler samt andre nyttige dokumenter.

Driftsjournaler benyttes til den månedlige registrering af ejendommens energi- og vandforbrug samt temperaturer i varmeanlægget. Det er et krav, at der føres driftsjournal for større ejendomme over 1.000 m². En korrekt udført driftsjournal er et nyttigt værktøj som giver energikonsulenten det nødvendige overblik over varmeanlæggets driftsmæssige tilstand. Desuden har ejendommens varmemester langt bedre mulighed for at opdage forstyrrelser i varmeanlægget inden det bliver en økonomisk byrde. Driftsjournaler er til stor hjælp når der er afkølingsproblemer i fjernvarmeanlæg. Derfor anbefaler vi, at også ejendomme mindre end 1.000 m² fører en driftsjournal.

download

Ejeroplysningsskemaet medsendes sammen med aftalesedlen ved kontraktens indgåelse. Har du mistet den kan den downloades nederst på siden. Ejeroplysningsskemaet udfyldes af bygningsejer eller driftspersonale og overdrages energikonsulenten senest ved besøget på ejendommen.

Aftalesedler til brug for kontraktindgåelse vedrørende én- og flerfamiliehuse, fremsendes normalt, men kan downloades nederst på siden. Ejendomme for handel- service- og erhverv benytter aftalesedler for flerfamiliehuse.

Attachments:
PDFDRIFTSJOURNAL VARMEANLÆG
PDFDRIFTSJOURNAL EL OG VAND
PDFBlanketEM09 – Standardaftaleseddel – rekvisiton afenergimærkning fakturafelt
PDFEJEROPLYSNINGSSKEMA FLERFAMILIEHUSE