Det er nok ikke mange bolighandlende som tænker “værdistigning ved energimærkning”. Den gængse opfattelse er, at energimærket er spild af penge, og blot er endnu en afgift.

Værdistigning ved energimærkning

Energimærket er dog et dokument, som har en noget overset betydning. Flere undersøgelser viser, at værdien af en bolig stiger, jo bedre en energimærkning der opnås. Værdistigning ved energimærkning afhænger af mange forhold, blandt andet hvor i landet ejendommen er beliggende. En værdistigning på kr. 70.000-100.000 eller omkring 5% for hvert trin ejendommen stiger på energiskalaen, er realistisk. Undersøgelser viser desuden, at der gives mindre afslag i salgsprisen, ligesom også salgstiden er kortere for ejendomme med gode energimærker.

Som sælger af en ejendom eller en lejlighed, kan der således være særdeles god mening i, at gennemføre besparelsesforslag, som kan forbedre energimærket med et eller flere trin. Derfor er der god grund til, at kigge nærmere på de besparelsesforslag, som er angivet i energimærket. Desværre fremgår det ikke af energimærket, hvilke forslag som på billigst vis kan forbedre energimærket. Her er det vigtigt, at indgå en dialog med energikonsulenten. Under punktet “energikonsulentens supplerende kommentarer” angiver vi dog altid, om der er forslag, som let vil kunne forbedre energimærket.

Som køber af en ejendom, bør man være mindst lige så opmærksom. Her gælder det om, at vurdere, om energimærket indeholder forslag, som let lader sig gennemføre, men som holder handelsprisen nede.

Uanset om man er køber eller sælger, er det vigtigt at være kritisk overfor energimærket. Der står mere på spil end blot et bogstav.

Statistikker omkring sammenhæng mellem salgspris og energimærkning

Herunder er links til statistikker, som har undersøgt og beskrevet, de sammenhænge som finder sted, mellem salgspris og værdistigning, i forhold til den opnåede karakter ved energimærkning:

PDFSammenhæng mellem salgspris og energimærkning, SBi 2013-06
PDFFå mere for boligen med et godt energimærke, Deloitte og Totalkredit
PDFSådan betaler du mindst for at få et bedre energimærke, Boligsiden.dk

Værdistigning ved energimærkning

SBI 2013:6 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

Prisstigning ved energimærkning

Få mere for boligen med et godt energimærke, Deloitte og Totalkredit

Forbedring af energimærke

Sådan betaler du mindst for at få et bedre energimærke